Natur - Historie - Fællesskab

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. marts 2024, kl. 18.30
på Cafe Brejning.

Generalforsamling 2024

 1. Lokalrådets bestyrelse indkalder til generalforsamling i årets 1. kvartal med mindst 14 dages varsel på lokalrådets hjemmeside og på lokalrådets Facebook side og med følgende dagsorden:
  Valg af dirigent
 2. Lokalrådets beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9.  Eventuelt
  Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.
  Der skal føres beslutningsprotokol denne underskrives af dirigenten.

Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring

– fra bestyrelsen: 

§2: …”Lokalrådets bestyrelse består af 5 medlemmer”…

ændres til …”Lokalrådets bestyrelse består af op til 10 medlemmer”…

Bestyrelsens forslag
Plads til dit indkommende forslag

Har du et forslag som skal behandles på generalforsamlingen?

Husk at det skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen. Send dit forslag til kontakt@brejninglokalraad.dk

© 2024 Brejning Lokalråd

Tema af Anders NorenOp ↑